Zapraszamy do naszej oferty dydaktycznej


Studia Podyplomowe Elektroenergetyka to oferta kształcenia której celem jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarach elektrotechniki i elektroenergetyki. Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie: instalacji elektrycznych, zabezpieczeń, sterowania, jakości energii, rynku energii, kwalifikacji i uprawnień w pracach w elektroenergetyce, konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, a także najnowszych technologii elektroenergetycznych. Uczestnictwo w dwusemestralnych studiach pozwoli słuchaczom, szczególnie absolwentom studiów pokrewnych do elektrotechniki i elektroenergetyki, zdobyć kompetencje przydatne w procesie projektowania i zarządzania dystrybucją energii elektrycznej na stanowiskach pracy związanych z elektroenergetyką. Celem studiów podyplomowych jest także rozwój kompetencji i postaw społecznych, dzięki którym absolwent dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia, pogłębiania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, a w rezultacie nabywa i rozwija umiejętność uczenia się przez całe życie, co jest szczególnie istotne w gospodarce opartej na wiedzy.